Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 w Liceum Wieczorowym dla Dorosłych

W dniu 26 kwietnia 2007 r. pierwszy raz w tradycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu odbyło się zakończenie roku szkolnego w Liceum Wieczorowym dla Dorosłych. Uroczyste rozdanie świadectw odbyło się w obecności grona nauczycielskiego oraz słuchaczy pozostałych klas uczących się w trybie wieczorowym. I edycję Liceum Wieczorowego dla Dorosłych (2004-2007) ukończyło 7 osób. Uroczystościom towarzyszyła miła, lecz chwilami nostalgiczna atmosfera zakończenia przez tegorocznych maturzystów tego etapu nauki i życia, zbliżającego się dużymi krokami rozstania z kolegami ze szkolnej ławy. Przed absolwentami szkoły średniej kolejny etap matur pisemnych. Wszystkim tegorocznym życzymy połamania piór na egzaminie dojrzałości.