Dzień Edukacji Narodowej

 W piątek 12 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich odbyła się uroczystość uświetniająca Dzień Edukacji Narodowej. Obecni byli wszyscy nauczyciele pracujący w ZSP, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele władz samorządowych pan Wojciech Wojtkiewicz – wicestarosta powiatu i pan Wiesław Łukasik członek zarządu powiatu, przewodniczący Rady Rodziców pan Zbigniew Srokowski i oczywiście uczniowie wszystkich klas.

Dyrektor szkoły pan Adam Błażejewski przywitał przybyłych gości i w wygłoszonym przemówieniu podziękował nauczycielom za ich twórczy wysiłek w pracy z młodzieżą, za wykonywanie zawodu z pasją oraz profesjonalną i kreatywną realizację założeń programowych. Życzenia z okazji swego święta zgromadzeni nauczyciele usłyszeli także od przedstawicieli władz samorządowych.
Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela stał się również okazją do wręczenia nagród i kwiatów. Gratulacje złożył nauczycielom dyrektor szkoły.
W atmosferze gorących życzeń uczniowie klas pierwszych zaprezentowali scenki kabaretowe z życia szkoły, w humorystyczny sposób przedstawiając charakter pracy nauczycieli. Występ spotkał się z ogromnym aplauzem zaproszonych gości.
Był to niezwykle uroczysty dzień, który pozwolił na wyrażenie przez uczniów podziękowań nauczycielom i podkreślenie, że zaangażowanie w wykonywanie tego zawodu zawsze owocuje sukcesami odnoszonymi przez uczącą się w szkole młodzież.

W galerii zdjęcia z uroczystości.