Internetowe centrum informacji multimedialnej


Dnia 16 stycznia 2008 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu powstało Internetowe centrum informacji multimedialnej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski fundusz Społeczny – EFS), wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

W skład ICIM wchodzą cztery doskonale wyposażone stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne.
Pakiet oprogramowania multimedialnego:
  • Multimedialna encyklopedia powszechna PWN, edycja 2007,
  • Multimedialny Atlas Świata, edycja 2007,
  • Słowniki PWN: Multimedialny Słownik Języka Polskiego, Multimedialny słownik wyrazów obcych.
ICIM ma na celu:
  • podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w szkole,
  • ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej w Internecie oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
  • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia i samokształcenia, zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Internetowe centrum informacji multimedialnej to kolejna oferowana przez naszą placówkę możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Szkoła jest dumna z posiadania ICIM i ma nadzieję, że pozwoli ono poszerzać horyzonty myślowe wielu pokoleniom uczniów tej szkoły.