Konkurs Języka Angielskiego MEETING WITH THE PATRON

 8 lutego 2008 roku o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu odbył się po raz pierwszy Konkurs Języka Angielskiego - MEETING WITH THE PATRON (olimpiada wiedzy o laureatach Nagrody Nobla w języku angielskim) zorganizowany przez nauczycieli naszej szkoły:     p. Sylwię Mrzygłód i p. Joannę Sikorę
 
 
Po szkolnych eliminacjach, które odbyły się 23 stycznia 2008 roku, do II etapu przystąpiły  zespoły trzyosobowe z następujących placówek:
  • ZS Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach (Anna Katarzyna Szymoniak, Natalia Ludwiczak, Krzysztof Najmrodzki; opiekun – Sylwia Lewandowska-Baran),
  • ZS Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (Iwona Szankowska, Marcelina Bisaga, Bartosz Łysakowski; opiekunowie – Justyna Grońska i Małgorzata Brzustowicz),
  • ZSP Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu (Adrianna Matjaszko, Aneta Obielak, Paweł Misztal; opiekunowie – Sylwia Mrzygłód, Joanna Sikora).  

Konkurs oceniała niezależna komisja w składzie:

1. pan Andrzej Potyra – przewodniczący (starosta powiatu myśliborskiego)
2. pani Danuta Szymczyk – członek (nauczyciel języka angielskiego)
3. pani Stanisława Flis – członek (nauczyciel języka angielskiego)

Oto laureaci:

I miejsce - ZSP Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
II miejsce  - ZS Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach
III miejsce - ZS Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, nauczycielom gratulujemy sukcesów w pracy z uczniami, natomiast zwycięzcom składamy wyrazy uznania.

Zdjęcia z konkursu dostępne są w galerii .