Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Dzień Edukacji Narodowej

„Czyż możemy narodowi
ofiarować większy dar nad
wychowanie i wykształcenie
młodzieży?”
 
DEN14 października – Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich pracowników oświaty zwany powszechnie Dniem nauczyciela, jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i kształtowaniu ludzkich postaw oraz charakterów. Jak słusznie ujął w swoim przemówieniu z okazji tej uroczystości Dyrektor naszej szkoły mgr inż. Adam Błażejewski mówiąc, że: „Jest to zadanie niezwykle trudne i odpowiedzialne. Wymaga stałego doskonalenia umiejętności zawodowych, dokształcania, poznawania nowych metod nauczania, a równocześnie bycia przede wszystkim człowiekiem, który potrafi nawiązać dobry kontakt z młodzieżą, zachęci ją do pogłębiania swej wiedzy, ale dostrzeże również indywidualne predyspozycje ucznia. To właśnie pracownicy oświaty podejmują ten wysiłek, mający służyć jednemu celowi – stworzeniu naszym uczniom dogodnych warunków do nauki oraz zapewnieniu im wysokiego poziomu kształcenia. Edukacja młodych ludzi wszystkim nam leży szczególnie na sercu, bo to od niej zależy jutro lokalnej społeczności i całego kraju. Dlatego cieszy mnie, że pracujący tu nauczyciele podchodzą do swoich zajęć profesjonalnie, potrafią dzielić się swoją pasja i wiedzą, potwierdzając w ten sposób wysokie kwalifikacje i wykazując dużą kreatywność w realizacji założeń programowych, co z kolei przekłada się na bardzo dobre wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym i otwiera im ścieżki prowadzące ku dorosłości.” 
Pan Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom za zaangażowanie, przytaczając istotne dane egzaminów zewnętrznych. Z dumą przypomniał zgromadzonym o tym, że „corocznie wszyscy nasi absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego: w 2005 roku zdawalność matury 88,5% - II miejsce w powiecie, od tamtej pory z roku na rok efekty naszej pracy są coraz lepsze. W 2006 roku zdawalność 91,2% I miejsce w powiecie, w 2007 roku 92,6% zdawalności, a uwzględniając amnestie maturalną 100% - jedyna szkoła w powiecie. Oprócz zdawalności znacznie wzrosły wyniki osiągane przez naszych uczniów, bo zdaja maturę na poziomie powyżej średnie województwa i okręgu wielkopolskiego dla uczniów LO. To dzięki wspólnemu wysiłkowi grona pedagogicznego i uczniów coraz łatwiej naszym absolwentom podjąć wymarzone studia. W 2008 roku. Z pośród 105 naszych absolwentów 90 podjęło studia, a 83 na studiach dziennych w uczelniach państwowych.”
W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz – pan Leszek Wierucki, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – pan Dariusz Pappelbaum, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Myśliborzu – pan Ferdynand Łukasik oraz znaczne grono emerytowanych nauczycieli.
Pan Leszek Wierucki, zabierając glos, wspominał swoją edukację w murach naszej szkoły, podkreślając, że „edukacja to nie tylko nauka, lecz postrzeganie potrzeb drugiego człowieka i wychodzenie mu naprzeciw, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości”. Dziękując gronu pedagogicznemu za dzielenie się wiedzą i kształcenie umiejętności uczniów, dodał, że „ miara wartości człowieka jest to, co jest on w stanie dać innym.” Kończąc swoje przemówienie, wyraził nadzieję na to, że absolwenci tej szkoły staną się „w przyszłości chlubą naszej gminnej społeczności.”
    Część artystyczną z okazji tego święta przygotowały klasy I LO D i II LO D pod opieką mgr Marioli Wojtków oraz mgr Barbary Figiel. Mimo święta nauczycieli uczniowie okazali się bezwzględni i również dziś skupili się na wytykaniu wad pracy pedagogicznej…dostało się m. in. polonistom „za zbyt częste corridy ortograficzne i zmuszanie uczniów do bezustannej, morderczej walki z bykami ortograficznymi”, matematykom „za sprowadzanie wszystkiego do wspólnego mianownika”, biologom „za uporczywe odchwaszczanie i nawożenie jałowych poletek umysłowych uczniów, chemikom „za zrobienie z mózgów uczniowskich H2O”, w-fistom  „za to, że wbrew woli uczniów, prostują im kręgosłupy”, czy wreszcie nauczycielom języków obcych „za zaprzeczanie M. Rejowi, który twierdził „…iż, Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Młodzież udzieliła również nagany dyrekcji szkoły za to, że „ze wszystkich prawideł gramatycznych najczęściej stosuje tryb rozkazujący”.
Spotkanie umiliły wszystkim laureatki I festiwalu piosenki niemieckiej w Barlinku.
W tym dniu za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej zostały wręczone nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły.
 
M.Ł. A.P
 
Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1171210
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
450
450
9350
1171210

Twój IP: 54.162.133.222