Tydzień Promocji Zdrowia Psychicznego

Od trzech lat, w miesiącu październiku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu prowadzi lokalną kampanię informacyjną, pod hasłem „Tydzień Promocji Zdrowia Psychicznego”. Ma ona na celu upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowanie korzystnych stylów życia i zachowań.

W urzeczywistnieniu opisanych założeń pomogły w roku obecnym nowe środki wyrazu a dokładnie gra teatralna, śpiew i taniec uczestników ŚDS oraz zaangażowanych w kampanię wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

Tegorocznymi działaniami w ramach akcji były:

1. happeningi zorganizowane przez psychologa szkolnego w ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu, które swym przesłaniem miały wzbudzić silne emocje, skłonić młodzież do refleksji oraz skierować ich uwagę na zachowania ryzykowne towarzyszące uzależnieniu od komputera i prowadzące do anoreksji. Happeningi wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży osiągając zamierzony skutek. Zaangażowanie uczniów z naszej szkoły, ich wspaniała gra aktorska połączona z odpowiednim tłem muzycznym skłoniła młodzież do zatrzymania się na moment w zadumie nad ich codziennymi problemami, które mogą doprowadzić do poważnych i przykrych w skutkach zaburzeń.

2. widowisko „Smutny Pajacyk”, które przeniosło w świat bajki ponad 200 najmłodszych myśliborzan a dokładnie pięcio i sześciolatków z myśliborskich szkół i przedszkoli. W przedstawieniu poruszono problem nieśmiałości i jej skutków, co miało na celu podnieść umiejętności psychospołeczne milusińskich widzów.

Wszystkie wyżej wymienione działania można śledzić w emitowanym w najbliższym czasie filmie TVB 24. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała promocja dorobku artystycznego osób z zburzeniami psychicznymi, co jednocześnie odmieni potoczny wizerunek osób niepełnosprawnych.

Widowisko Artystyczne w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia Psychicznego zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

psycholog szkolny

Urszula Habowska

Galeria