ŚLUBUJĘ CI SZKOŁO …

24 września 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum oraz przekazania Pocztu Flagowego.

Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem Pocztu Flagowego  przez uczniów klas kończących szkołę w tym roku szkolnym – uczniom klas niższych. To wielkie wyróżnienie, honor i obowiązek, a także symboliczne przekazanie prawa starszeństwa na terenie naszej szkoły.

 W roku szkolnym 2013/2014 obsadę pocztu sztandarowego stanowili uczniowie:

  1. Cezary Bernat
  2. Joanna Kuźniewska
  3. Patrycja Sak

W tym roku szkolnym poczet flagowy reprezentowali będą:

  1. Aleksander Kłoda
  2. Katarzyna Mamzer
  3. Kinga Mamzer

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonia ślubowania, na stałe wpisała się do szkolnego kalendarza i stanowi oficjalne potwierdzenie przyjęcia pierwszoklasistów do grona braci uczniowskiej. Uczniowie trzech klas pierwszych Gimnazjum oraz trzech klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, w obecności Dyrekcji szkoły, wychowawców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego złożyli przysięgę na flagę państwową. Treść roty ślubowania to deklaracja pierwszoklasistów, pragnących uczyć się, rozwijać swoje talenty, kierować się uczciwością i tolerancją.

My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu, uroczyście ślubujemy:

W sposób rzetelny wypełniać obowiązki ucznia, odnosić się z szacunkiem do własnej i cudzej pracy  Ślubujemy!

Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły Ślubujemy!

Godnie reprezentować imię naszej szkoły i dochowywać wierności jej tradycjom  Ślubujemy!

Rozwijać w sobie postawę obywatelską, traktować patriotyzm jako wartość nadrzędną Ślubujemy!

W życiu przestrzegać wartości moralnych, kierować się zasadami uczciwości, przyjaźni i tolerancji  Ślubujemy!

Wytrwale zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, nie zawieść pokładanych w nas nadziei.  Ślubujemy!

W imieniu Samorządu Uczniowskiego Paulina Turek z klasy II LOA wręczyła przedstawicielom klas pierwszych AKTY ŚLUBOWANIA. Uwieńczeniem uroczystości - jak co roku- były pamiątkowe zdjęcia. 

Galeria