Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa RM 2014

15 grudnia 2014 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wśród 187 uczniów z zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych znalazła się uczennica naszej szkoły Aleksandra Szeweła. Aleksandra zdobyła tytuł finalistki w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen 5,00. W uroczystości wręczenia stypendium uczestniczył dyrektor szkoły Ireneusz Szymański oraz wicekurator Krzysztof Rembowski. Dyplom wręczył wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz.

Stypendium Prezesa RM 2014

Gratulujemy.