POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

29 kwietnia br. pożegnaliśmy ich podczas uroczystego apelu przygotowanego przez uczniów klas drugich. Zaproszeni zostali przedstawiciele władz, rodzice, nauczyciele i uczniowie klas młodszych. Dyrektor szkoły mgr Ireneusz Szymański w swym wystąpieniu życzył tegorocznym maturzystom realizacji planów, które sobie założyli po ukończeniu szkoły i pozytywnego zdania egzaminu dojrzałości. Wiele ciepłych słów złożył również Piotr Sobolewski - burmistrz Myśliborza oraz Mariusz Norsesowicz - wicestarosta powiatowy. Wybitni  sportowcy otrzymali nagrody, a do rodziców wyróżniających się uczniów skierowane zostały listy gratulacyjne.
Podczas uroczystości nie zabrakło skeczów, śmiesznych wierszyków oraz piosenek śpiewanych przez młodszych kolegów i koleżanki.
Pożegnanie absolwentów zakończyła prezentacja zdjęć uczniów, podczas różnych zabawnych, a niekiedy poważnych sytuacji.