Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W poniedziałek 2 maja w naszej szkole  odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie kl.1Bg i 2Cg zaprezentowali krótką inscenizację i pieśni patriotyczne. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak ojczyzna i patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.