Ślubowanie klas pierwszych

slubowanie

Dzień 28.09.2016 r. był szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum. W środę odbyła się bowiem uroczystość ślubowania, czyli oficjalnego włączenia pierwszoklasistów do grona braci uczniowskiej. Apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego i powitania zgromadzonych przez przewodniczącą Samorządu uczniowskiego, Martę Major.

Następnie uczniowie trzech klas pierwszych gimnazjum i dwóch klas liceum w obecności Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego złożyli przysięgę na flagę państwową. Treść roty ślubowania to deklaracja pierwszoklasistów, pragnących uczyć się, rozwijać swoje talenty, kierować się uczciwością i tolerancją.

My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu, uroczyście ślubujemy:

W sposób rzetelny wypełniać obowiązki ucznia, odnosić się z szacunkiem do własnej i cudzej pracy  Ślubujemy!

Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły Ślubujemy!

Godnie reprezentować imię naszej szkoły i dochowywać wierności jej tradycjom  Ślubujemy!

Rozwijać w sobie postawę obywatelską, traktować patriotyzm jako wartość nadrzędną Ślubujemy!

W życiu przestrzegać wartości moralnych, kierować się zasadami uczciwości, przyjaźni i tolerancji  Ślubujemy!

Wytrwale zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, nie zawieść pokładanych w nas nadziei.  Ślubujemy!

Po wypowiedzianych przez uczniów słowach pani Dyrektor życzyła pierwszoklasistom dotrzymania przyrzeczeń wypowiedzianych w trakcie ślubowania i tego, aby szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również miejscem radości, przygody oraz nowych przyjaźni.