U "Noblistów" znowu dużo się działo.

dzien otwarty

Tym razem dnia 11 kwietnia 2017 roku odbył się w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu Dzień Otwarty Szkoły. Tego dnia w obecności zacnych gości Pana M. Norsesowicza v-ce Starosty i Pani A. Szokaluk Dyrektora CUW w Myśliborzu odbył się pokaz szkolnych i "nie tylko" umiejętności naszej młodzieży. Szczególnymi odbiorcami przepięknego pokazu sztuki teatralnej (kabaret i lipdub-teledysk promocyjny szkoły) byli nasi tegoroczni absolwenci Gimnazjum oraz uczniowie klas trzecich Gimnazjum Publicznego nr 1 w Myśliborzu.

Zabawie towarzyszyła również nauka, bowiem zaproszeni goście z Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie Pani dr Ewa Filip wraz z doktorantką przeprowadziły warsztaty w zakjresie izolacji własnego DNA, które wprowadziły młodzieżświat współczesnej genetyki.
Witamy w naszych progach przyszłych "Noblistów", bowiem każdy wie, że "Nobliści to pewni maturzyści"