Uroczysty apel - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 „Naród, który nie zna swojej przeszłości,

umiera i nie buduje przyszłości”

Jan Paweł II,

apel 3 maja 2017

3 maja 1791 roku sejm zwany „wielkim” uchwalił konstytucję, zwaną od miesiąca uchwalenia Konstytucją Majową. Była to pierwsza konstytucja w Polsce i w Europie. W historii Polski wiele było uchwalonych konstytucji. Ta była szczególnie ważna w dziejach narodu polskiego.  Konstytucja 3 Maja była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.

Nasi uczniowie w dniu 26.04.2017r. uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczystym apelem przygotowanym przez klasę I A LO i II Cg.