Narada dla dyrektorów szkół.

W dniu 30 sierpnia 2017r. w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu odbyła się narada dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.
W naradzie uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.
Podczas spotkania przedstawiono wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017, plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 oraz zmiany w prawie oświatowym.