Zostań autorem hymnu naszej szkoły!

Dyrekcja szkoły oraz Rada Rodziców ogłasza konkurs na hymn naszej szkoły.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się hymnem szkoły.

I. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo (grupa max. 3 osoby).
3. Dodatkowym atutem będzie melodia – podkład muzyczny.
4. Czas trwania konkursu 09.11.2017 r.- 24.11.2017 r.
II. Forma prezentacji pracy konkursowej.
1. Tematyka hymnu Zespołu Szkół powinna być związana ze szkołą i jej imieniem.
2. Hymn powinien zawierać przynajmniej 2 zwrotki i refren.
3. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej (pendrive, płyta CD/DVD) jak i papierowej.
III. Miejsce i termin składania prac konkursowych.
1. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów). Podpisane prace proszę składać w gabinecie pedagoga szkolnego.
IV. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność treści z tematem
• atrakcyjność, pomysłowość i oryginalność tekstu,
• nawiązanie do Noblistów Polskich,
• zaprezentowanie charakteru szkoły,
• walory artystyczne,
• poprawność merytoryczna i językowa.
V. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę(ów) konkursu.
2. Na zwycięzcę(ów) czeka atrakcyjna nagroda.
3. Ogłoszenie wyników 29 listopada 2017 r.
Zapraszamy.

Dyrekcja szkoły