dzień edukacji narodowej


Popularnie zwany „Dniem Nauczyciela” upamiętnia powołanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, ale jest również świętem wszystkich pracowników szkół.
13 października br. odbyła się w naszej szkole uroczystość, która w sposób podniosły, ale momentami też żartobliwy, stała się okazją do wyrażenia podziękowań za przekazywaną wiedzę i trud wkładany w kształtowanie zainteresowań uczniów.

Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły – mgr Beata Fryder. Korzystając z tej podniosłej okoliczności, złożyła pracownikom szkoły życzenia satysfakcjonującej pracy i podziękowała za zaangażowanie, które owocuje wynikami uczniów. Święto stało się również okazją do wręczenia nagród pracownikom szkoły.
Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką swych wychowawców – pana Dariusza Abratańskiego i pana Piotra Juszczaka. Niezwykle zabawny film, pokazujący życie szkoły z przymrużeniem oka, przygotowali uczniowie pod opieką pana Piotra Świtala. Nie zabrakło w tym dniu życzeń, kwiatów, a nawet ułożonych przez uczniów wierszy. /MW/