Wybory do SU

wyborySamorząd uczniowski pod kierownictwem profesora Tomasza Szyszko ustalił, iż w dniach 12-16 lutego br. odbędzie się kampania wyborcza kandydatów na przewodniczącą bądź przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Gospodarze proszeni są o zgłoszenie reprezentanta klasy do Natalii Zawiszak z klasy IIIa LO, który spełnia wymogi do pełnienia tej funkcji, a mianowicie:
  • średnia ocen minimum 4,0 za pierwszy semestr
  • ocena z zachowania bardzo dobra lub wzorowa
  • pozytywna opinia wychowawcy
  • i przede wszystkim - chęć do działania
Wybory odbędą się 19 lutego 2007r. Życzymy powodzenia.

Samorząd Uczniowski