Szkoła dla rodziców i wychowawców

 

Zapraszamy do udziału w

Szkole dla Rodziców i Wychowawców

programie rekomendowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Ruszamy 4 kwietnia.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać!

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń - to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Cennym elementem spotkań jest wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz praktyczne zastosowanie nabytych w trakcie zajęć umiejętności w domu, w relacji z dzieckiem.

Zajęcia realizowane będą przez okres 10 tygodni w grupie 10-15 osób. Uczestnicy spotykać się będą w godzinach popołudniowych (16.00 - 19.00), gdzie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze będą mogli m.in.: poszerzyć swoje umiejętności dotyczące trzymania granic własnych i dziecka, wyrażania uczuć, zachęcania dziecka do współpracy, do samodzielności, rozwiązywania problemów i konfliktów, wyciągania konsekwencji i stosowania zachęty.

Terminy spotkań:

  • 4 kwietnia
  • 11 kwietnia
  • 18 kwietnia
  • 25 kwietnia
  • 9 maja
  • 16 maja
  • 23 maja
  • 30 maja
  • 6 czerwca
  • 13 czerwca

Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas, pedagog szkolny i psycholog szkolny.

Linki związane z programem:

https://www.youtube.com/watch?v=xorAna1ZO2w

https://www.youtube.com/watch?v=T1DJNzGx6tk