Tydzień Promocji Zdrowia Psychicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu podobnie jak w ubiegłym roku podjął się realizacji projektu pod hasłem „Tydzień Promocji Zdrowia Psychicznego”. Ma on na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem higieny zdrowia psychicznego. Uczestnicy oraz pracownicy zaplanowali pomiędzy 22 – 26 października, szereg działań skupionych wokół przeprowadzenia lokalnej kampanii informacyjnej w trakcie której:

  • zebrany zostanie materiał na temat potrzeb społeczności lokalnej w zakresie radzenia sobie z problemami zdrowia  psychicznego;
  • rozpropagowane zostaną materiały, które przypominają jak ważna jest ochrona zdrowia psychicznego;
  • odbędą się zajęcia edukacyjne, nt. radzenia sobie z emocjami – złością, z dziećmi „klas zerowych” myśliborskich szkół i przedszkoli;
  • w ramach Dni Otwartych ŚDS, zostaną przeprowadzone integracyjne zajęcia terapeutyczne.

W tym roku do projektu ŚDS włączyli się wolontariusze z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Uczniowie biorą udział w przemarszu promującym zdrowie psychiczne, rozpropagowaniu materiałów dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, wypełniali ankietę dotyczącą zdrowia psychicznego, a także w zajęciach terapeutycznych w ramach Dni Otwartych ŚDS.

Mamy nadzieję, że dzięki podjętym przez nas działaniom mieszkańcy naszego miasta  będą świadomie umieli zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń  Tygodnia Promocji Zdrowia Psychicznego  na naszej stronie internetowej:  http://www.sdsmysliborz.pl

Galeria