Zajęcia warsztatowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu

1 i 2 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie z pracownikami i podopiecznymi ŚDS-u. Wzięliśmy udział w zajęciach warsztatowych, na których zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia niezbędne do pracy z podopiecznymi Ośrodka. Omówione zostały również i ustalone podstawowe zasady pracy w wolontariacie z uwzględnieniem zasad etycznych. Następnie spotkaliśmy się z podopiecznymi, gdzie mogliśmy wysłuchać relacji osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczącymi choroby, związanych z nią ograniczeń i trudności życiowych a także osiągnięć. Elementem kończącym spotkanie były zajęcia integracyjne w formie teatralnej.