"Podaruj dzieciom miłość"

W ramach projektu "Podaruj dzieciom miłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w dniach 11-13 września 2009 r. zawodowe rodziny zastępcze wzięły udział w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych, które zorganizowano w ośrodku wypoczynkowym nad morzem. W trakcie wyjazdu psycholog, trener i pedagog oraz pracownice działu rodzin zastępczych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, wspierały rodziców zastępczych w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych.
W ramach wsparcia przeprowadzono zajęcia dotyczące m.in. skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, rozwoju dziecka, radości i smutków związanych z opieką zastępczą, pracy w zakresie relacji małżeńskiej, a pracownicy socjalni wraz z wolontariuszkami z ZSP Nr 2 Martyną Skierską i Ilona Jastrzębską w Myśliborzu zajęli się organizacją warsztatów i opieką nad dziećmi. Całości przyświecała rodzinna atmosfera, a dzieci wraz z rodzicami zastępczymi włączyły się w zajęcia plastyczne, których efektem końcowym stało się zaprojektowanie flag rodzinnych charakterystycznych dla każdej rodziny.