Wolontariusze pomagają w rodzinach zastępczych.

Wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariuszy Magdalena Sztuń i Magdalena Szuszkiewicz wykonują prace związane ze wspomaganiem rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych  na terenie naszego powiatu. Praca wolontariuszek polega głównie na  udziale we wspólnych zabawach oraz rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz pomocy w procesie uczenia się. Zaangażowanie wolontariuszek w pracę charytatywną zapewnia im radość i jest dla nich cennym doświadczeniem życiowym.