Egzamin gimnazjalny

Materiały i strony związanie z egzaminem gimnazjalnym.

Terminarz egzaminów w roku 2016/2017.

Dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Informacja na temat organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

Przydatne strony: