Klub Wolontariuszy


O wolontariacie rozumianym jako bezinteresownej, nieodpłatnej pomocy osobom potrzebującym, dużo w ostatnich latach mówi się w mediach, pisze w gazetach. Wydawałoby się, że ludzie- zwłaszcza młodzież - w dzisiejszych czasach, nie są zdolni do takich działań. Nic bardziej mylnego!  Uczniowie naszej szkoły udowodnili,  że jest inaczej. W kwietniu 2008 roku we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi założyli SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA.  Członkami klubu są uczniowie wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, którzy chcą bezinteresownie poświęcać swój czas na niesienie pomocy ludziom potrzebującym.