Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Październik - Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

JEŚLI JESTEŚ RODZICEM DZIECKA Z DYSLEKSJĄ

 • Pamiętaj, że jego inteligencja mieści się w normie, a często jest znacznie wyższa od przeciętnej.
 • Aby Twoje dziecko odnosiło sukcesy i uniknęło niepowodzeń, powinno być otoczone troską i poddane terapii.
 • Nie traktuj dziecka jak chorego, krnąbrnego czy leniwego.
 • Nie karz i nie wyśmiewaj w nadziei, że je to zmobilizuje do pracy nad problemem.
 • Nie łudź się, że samo z tego wyrośnie lub weźmie się w garść albo też ktoś je wyleczy. Skontaktuj się ze specjalistą i zachęć do udziału w zajęciach terapeutycznych.
 • Najważniejszą zasadą jest, że nie tylko terapeuta pracuje z dzieckiem, także rodzice
  w domu i to systematycznie.
 • Wspomagaj rozwój dziecka: rozmawiaj z nim, czytaj książki, rozwijaj wrodzone talenty i zainteresowania.
 • Chwal je za wszystkie osiągnięcia.
 • Współpracuj z nauczycielami.
 • Dziecko z dysleksją ma prawo do udzielania mu pomocy w domu i w szkole.

 

Jak dobrze zorganizować naukę w domu dziecku z dysleksją?

 • Wdrażamy porządek i stały rozkład dnia (ta sama pora wstawania, spożywania posiłków, wykonywania obowiązków, kładzenia się´ spać). Dziecku daje to poczucie spokoju i ładu. Jego organizm, zwłaszcza układ nerwowy, ma czas na regenerację.
 • Planujemy z wyprzedzeniem wszystkie sprawy dodatkowe (nieujęte w rozkładzie dnia),
  w których dziecko będzie uczestniczyć.
 • Dyskretnie przypominamy dziecku o jego obowiązkach.
 • Dajemy dziecku czas na odpoczynek po szkole, lecz odrabianie lekcji powinno się´ odbywać po niezbyt długiej przerwie. Tuż przed rozpoczęciem pracy niech wykona kilka ćwiczeń ruchowych przy muzyce.
 • Stwarzamy dziecku warunki do dobrej koncentracji uwagi podczas odrabiania lekcji. Trzeba ograniczyć silne bodźce, czyli unikać głośnej muzyki, włączonego telewizora, radia, głośnego rozmawiania itp. Wokół stołu do odrabiania lekcji nie eksponujemy obrazków, maskotek, zabawek, by nie rozpraszać dziecka.

 

WSKAZÓWKI DO PRACY W DOMU

 • Uczenie organizuj metodą „małych kroków”.
 • Ułatwiaj dziecku tworzenie struktur informacyjnych – nowe informacje połącz z tym, co jest dziecku znane.
 • Dbaj, aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia.
 • Staraj się zainteresować dziecko tym, czego się uczy.
 • Pamiętaj, że uczenie się osób z dysleksją wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń, powtórzeń, niekiedy kilkaset razy więcej niż przeciętnie.  Wielokrotne powtórzenia trzeba stosować w sposób urozmaicony, aby jak najmniej nużyły dziecko. Pamiętaj: „raz” nigdy nie wystarcza.
 • Wytwórz u dziecka poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę przez wykształcenie nawyku jej kontrolowania i poprawiania.
 • Staraj się pracować z dzieckiem twórczo, w sposób najbardziej niekonwencjonalny, interesujący.
 • Stosuj dużą liczbę wzmocnień (pochwał, nagród rzeczowych lub miłych wydarzeń). Niektóre z nich wcześniej ustal jako nagrody i określ zasady ich przyznawania.

Wykorzystuj uczenie wielozmysłowe przez zaangażowanie możliwie wszystkich zmysłów, co pozwala na łączenie informacji odebranych wszystkimi drogami (kanałami) zmysłowymi zaangażowanymi w uczenie się.

 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW:

 1. Systematycznie kontaktuję się z wychowawcą i nauczycielami .
 2.  Współpracuję z terapeutą prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 3.  Codziennie dbam o wykonanie ćwiczeń zleconych przez nauczyciela/ nauczyciela terapeutę i za ich wykonanie nagradzam dziecko zgodnie z umową.
 4. Zauważam wszelkie starania, osiągnięcia i postępy dziecka i udzielam za nie pochwały.
 5.  Sprawdzam wykonanie zadań domowych i ortografię według ustalonych zasad.
 6.  Odpytuję z zadań ustnych.
 7.  Podpisuję uwagi napisane przez wychowawcę i nauczycieli.
 8. Wspieram dziecko w rozwiązywaniu trudnych problemów.
 9. Dbam o zdrowie dziecka (dobre warunki do uczenia się, odpowiednia ilość snu, wartościowe posiłki, witaminy, tran).
 10.  Umożliwiam dziecku rozwijanie zainteresowań i mocnych stron.
 11.  Dbam o dobrą atmosferę w rodzinie: wzajemny szacunek, pomoc, wyrozumiałość i spójność zasad postępowania, nie porównuję dziecka z rodzeństwem.
 12.  Systematycznie rozmawiam z dzieckiem na temat wywiązywania się z ustalonych reguł.

 

 

 

 

 

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1269619
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
6
1808
7775
1269619

Twój IP: 18.215.161.19