Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Projekty unijne

logo efs kapital ludzki

Zespół Szkół im. Noblistów Polskich bierze udział w bezpłatnym projekcie pn. „Równe szanse dla szkół Myśliborskich” realizowanym przez Fundację Społeczności Lokalnych w partnerstwie z Powiatem Myśliborskim oraz Gminą Myślibórz, w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 lipca 2013r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dokumenty związane z projektem:

  1. Regulamin uczestnictwa
  2. Deklaracja uczestnictwa - Gimnazjum

Zajęcia:

  1. Galeria zajęć

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1564424
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
770
770
11635
1564424

Twój IP: 3.226.245.48