Polecamy

WWW-mysliborz

WWW-powiat mysliborski

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Jeżeli masz pytania, zauważasz, że są sytuacje, w których trudno znaleźć Ci rozwiązanie, chcesz porozmawiać o tym, co jest dla Ciebie ważne  zapraszam do kontaktu.

mgr Agata Patelka


Godziny pracy:


środy: od 7.45 do 15.30
czwartki: od 10.15 do 15.15


Proszę o telefoniczne lub osobiste umówienie spotkania.

 


CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG SZKOLNY?


Psycholog szkolny zajmuje się:

  • diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
  • diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, które stanowią barierę i ograniczają aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
  • udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb (w formie porad, konsultacji, warsztatów)
  • działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży
  • minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiem zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniem różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • udzielaniem pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
  • wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów (w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły) oraz  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

WARTO ZAJRZEĆhttp://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/
http://fdds.pl/
https://www.edukacja.fdds.pl/
https://sieciaki.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=885

 

Statut szkoły

Podręczniki

podreczniki

1564427
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
773
773
11638
1564427

Twój IP: 3.226.245.48